Các Tổng thống Mỹ lẩy Kiều của Nguyễn Du

Chúng tôi xin tổng hợp câu chuyện thật thú vị: 4 lần các Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ đến thăm Việt Nam ta đã lẩy Kiều của Nguyễn Du: 1/Năm 2000: Tổng thống Bill Clinton: “Sen tàn cúc lại nở hoa/ Sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân”, được dịch sang Anh ngữ: “Just as the lotus wilts, the mums bloom forth/ Time softens grief, and the winter turns to spring”. 2/Năm 2015, Phó Tổng thống J.Bindel: “Rằng còn để có hôm nay/ Tan sương đầu ngõ, vén mây giữa trời”, được dịch sang Anh ngữ: “Thank heaven we are here today/ To see the sun through parting fog and cloud”. 3/Năm 2916, Tổng thống Barack Obama: Rằng trăm năm cũng từ đây/ Của tin gọi một chút này làm ghi, được dịch sang Anh ngữ: “Henceforth I’m bound to you for life, he said/ Call these small gifts a token of my love”. 4/Ngày 11/ 9/ 2023, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhắc đến hai câu thơ trong truyện Kiều khi đáp từ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trong tiệc chiêu đãi cấp nhà nước: “Vinh hoa bõ lúc phong trần/ Chữ tình ngày lại thêm xuân một ngày”. HPC

Bài viết khác

Tác giả: Hai Phong City

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *