Hội nghị triển khai đề án phát triển mạng lưới thành phố sáng tạo

Ngày 3/8/2022, tại hội trường Sở Văn hóa và Thể thao thành phố, số 18 Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng; đã diễn ra hội nghị triển khai đề án phát triển mạng lưới thành phố sáng tạo. Tham dự có đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện các Sở, ban, ngành và Hiệp hội, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO (UCCN) ra đời năm 2004 nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các thành phố coi sáng tạo là động lực, yếu tố chiến lược cho sự phát triển bền vững. UCCN xét yếu tố sáng tạo của các thành phố trên các lĩnh vực: thủ công mỹ nghệ và nghệ thuật dân gian, nghệ thuật truyền thông, điện ảnh, thiết kế, ẩm thực, văn học và âm nhạc. Hiện nay, đã có 246 thành phố tham gia Mạng lưới này và cùng hướng tới một mục tiêu chung: đặt sáng tạo và các ngành Công nghiệp văn hóa vào trung tâm của các kế hoạch phát triển ở cấp địa phương và tích cực hợp tác ở cấp quốc tế. Sau khi tập hợp ý kiến của đại biểu khách mời và chuyên gia, hội nghị nhất trí đề xuất thành phố Hải Phòng sẽ tham gia đề án phát triển mạng lưới thành phố sáng tạo trong lĩnh vực ẩm thực. Khi tham gia mạng lưới này, thành phố Hải Phòng cam kết chia sẻ những thực hành tốt nhất, đổi mới sáng tạo và xây dựng ý thức gắn liền với trách nhiệm, tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, phát triển hợp tác với khu vực công và tư cũng như các tổ chức xã hội- nghề nghiệp nhằm tăng cường sáng tạo, sản xuất, phân phối và truyền bá về các hoạt động, hàng hóa và dịch vụ; phát triển các không gian sáng tạo và đổi mới, mở rộng cơ hội cho những người sáng tạo và chuyên gia; nâng cao việc tiếp cận và tham gia vào đời sống, đặc biệt đối với các nhóm và cá nhân yếu thế và dễ bị tổn thương; lồng ghép sáng tạo vào các kế hoạch phát triển bền vững trong đô thị. HPC

Bài viết khác

Tác giả: Hai Phong City

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *