Sự kiện kết nối giao thương doanh nghiệp Việt Nam- Hàn Quốc

Ngày 7/7/2023, Trung tâm phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng đã gửi thư mời các doanh nhân doanh nghiệp tham gia sự kiện kết nối giao thương doanh nghiệp Việt Nam- Hàn Quốc. Đơn vị tổ chức: Công ty cổ phần BSR Việt Nam kết hợp với Trung tâm PT KH-CN và ĐMST. Thời gian: tháng 7-8/2023- thời gian kết nối linh động. Nhóm 1: Lĩnh vực công nghiệp- có 5 doanh nghiệp Hàn Quốc; Nhóm 2: Lĩnh vực xây dựng- có 3 doanh nghiệp Hàn Quốc. Hình thức kết nối, phiên dịch: Trực tuyến thông qua nền tảng Zoom; Có thể phát sinh họp offline khi đại diện DN công tác tại Việt Nam; Có phiên dịch Hàn- Việt. PV

Bài viết khác

Tác giả: Hai Phong City

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *